laisac
  CHUYÊN ĐỀ TOÁN
 

TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG( Trần Xuân Bang)
200 BÀI TOÁN MŨ VÀ LOGARIT( Lê Văn Đoàn)
TUYỂN CHỌN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN( Lê Trung Tín)
200 CÂU TÍCH PHÂN( Trần Sỹ Tùng)
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10, PHẦN I.( laisac)
LUYỆN TẬP CÂU LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ
PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC HAI BIẾN(Nguyễn Trung Nghĩa)
CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG LƯỢNG GIÁC HÓA (Phan Quang Sơn)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
MỘT SỐ DẠNG TÌM CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN OXYZ  (Ngô Quang Nghiệp)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (Thi thử Đại học của các trường trong nước năm 2012) (laisac cắt và dán)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG(Trần Xuân Bang)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
MỘT SỐ KĨ THUẬT GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH(Nguyen Van Rin)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
DÙNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI 
PHƯƠNG TRÌNH  VÀ BẤT PƯƠNG TRÌNH  MŨ_LOGARIT

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
Chuyên Đề : MŨ VÀ LOGARIT(Thầy Nguyễn Trung Kiên)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG(Thầy Trần Xuân Bang)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
TÌM CỰC TRỊ MỘT BIỂU THỨC BẰNG NHIỀU CÁCH(Thầy Nguyễn Ngọc Khoa)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
ỨNG DỤNG THỂ TÍCH(Thầy Huỳnh Đoàn Thuần)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC(Chư rõ tác giả)
Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
P.T MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG OXYZ(Thầy Trần Phương)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Chuyên Đề ĐỐI XỨNG TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐ(Thầy Nguyễn Đình Sỹ)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
( Tham Khảo) SỬ DỤNG TÍNH CHẤT TIẾP TUYẾNĐỂ TÌM LỜI GIẢI CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC( Bạn Nguyễn Vĩnh Duy)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

 PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ( Thầy Nguyễn Trung Kiên)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
 
 SỬ DỤNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 
ĐỂ GIẢI TOÁN
( Thầy Lê Anh Tuấn)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
Phương Pháp:NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (Thầy Lê Thống Nhất)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

Phương Pháp:PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG LƯỢNG GIÁC HÓA(Cảm ơn tác giả Nguyễn Trung Kiên gửi tới

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
 Chuyên Đề: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ( Thầy Nguyễn Trung Kiên)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
 Chuyên đề: HÌNH HỌC MẶT PHẲNG OXY( Thầy Nguyễn Trung Kiên)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

CA
CH GIẢI KHÁC NHAU CHO CÂU 5 KHỐI A, B NĂM 2011

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
HD VÀ GIẢI 224 BÀI TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( Cảm ơn Thầy  Ngô Quang Nghiệp gửi tới)


Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH( Tổng hợp của các Thành viên diễn đàn math.vn)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD

TUYỂN CHỌN CÂU HÌNH GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẢNG

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD


TÌM TÒI, KHAI THÁC NHIỀU CÁCH GIẢI CHO MỘT BÀI TOÁN ( Nhiều tác giả)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
TUYỂN CHỌN CÂU LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ (Xin lỗi  tuantk93@zing.com, bài này  tổng hợp lại trên diễn đàn math.vn? )             

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD

TUYỂN CHỌN VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỔ HỢP QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC ( Không rõ Tác giả)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
Chuyên Đề: CỰC TRỊ ( Không rõ Tác giả)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ: BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC( THPT Lý Tự Trọng. Cần Thơ)
         (Mặc dầu dạng BĐTLG hiện nay ít khi ra, nhưng kiến thức không bao giờ thừa)

Xem toàn màn hình
DOWLOAD

CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARRIT( Thầy Nguyễn Thành Long)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
 GIẢI TOÁN TÍCH PHÂN BẰNG NHIỀU CÁCH ( Thầy Nguyễn Thành Long)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
 MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC ( Thầy: Nguyễn Trung Kiên)

Xem Toàn màn hình

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
 Chuyên Đề: 
KHẢO SÁT HÀM SỐ

Xem toàn màn hình

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ( Thầy Trần Phương)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG OXY ( Thầy Trần phương)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
 CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HÌNH HỌC

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC HAI

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TOÁN ( Nhiều tác giả )

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ 


Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC ( Thầy Trần Sĩ Tùng)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARIT ( Thầy Trần quang Thuận)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH,HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( Nguyễn Tài Chung)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ VỀ HÌNH CHÓP

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN( Thầy Đỗ Bá Chủ)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ TRONG GIẢI TÍCH ( Thầy Trần Phương)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH QUA CÁC KÌ THI ĐH ( Thầy Trần Gia Huy)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH ( Thầy Lưu Tuấn Hiệp)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC PHẲNG OXY

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 10

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Ebook PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN( Thầy Trần Anh Tuấn)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ TÍNH TÍCH PHÂN( Thầy Nguyễn Hữu Thanh)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC( Trung Tâm Vĩnh Viễn)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


 Chuyên Đề:
KHẢO SÁT HÀM SỐ

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ( Thầy Trần Phương)
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG OXY ( Thầy Trần phương)
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
 CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HÌNH HỌC
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC HAI
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TOÁN ( Nhiều tác giả )
Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ LUYỆN THI ĐH

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC QUA CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC ( Thầy Trần Sĩ Tùng)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LOGARIT ( Thầy Trần quang Thuận)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH,HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( Nguyễn Tài Chung)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ VỀ HÌNH CHÓP

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
MỘT  PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN ( Thầy Đỗ Bá Chủ)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ TRONG GIẢI TÍCH ( Thầy Trần Phương)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH QUA CÁC KÌ THI ĐH ( Thầy Trần Gia Huy)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH ( Thầy Lưu Tuấn Hiệp)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC PHẲNG OXY

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 10

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Ebook PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN( Thầy Trần Anh Tuấn)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ TÍNH TÍCH PHÂN( Thầy Nguyễn Hữu Thanh)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC( Trung Tâm Vĩnh Viễn)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ( Nguyễn Thành Long)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Đặt ẩn phụ để giải phương trình có chứa tham số ( Phan Hữu Thiềm)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên Đề Lượng Giác ( Phạm Hồng Danh)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Phương Pháp Hằng Số Biến thiên ( Phạm Quốc Phong)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Ghi chép tản mạn  về VEC TƠ (Ghi chép của laisac)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Hình Học Không Gian qua các kì thi Đại Học(Thầy Nguyễn Trung Kiên)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Ôn Tập Chương VecTơ(Thầy Nguyễn Phú Khánh)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình ( T. Nguyễn Minh Nhiên)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Các bài toán Tổ hợp trong các kì thi Đại Học( Thầy Sĩ Tùng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Nhị Thức Newton
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Tổ hợp
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Một Số Gợi Ý Giải PT&BPT không mẫu mực
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Phương Trình Lượng Giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Tổ Hợp
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Phương Pháp Tìm Giá trị Lớn nhất, nhỏ nhất (T.Phan Huy Khải)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn
      Save Target
      As...

22 Bài Giảng Luyện Thi Đại Học
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn
      Save Target
      As...

Ứng dụng Phương Trình mặt cầu để Giải Toán Đại Số
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Tích Phân( T. Chung và Thầy Tùng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target
      As...

Luyện tập theo dạng Câu II Đề thi ĐH( T. Nguyên Tất Thu)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Khảo Sát Hàm Số
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Hoặc Download

Các bài toán hay về lượng giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Bất đẳng thức luyện thi Đại Học
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Phương Pháp tìm GTLN, GTNN(Của T. Đỗ Bá Chủ)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Khảo sát hàm số
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học (T. HovanHoang)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Kỉ Thuật Chọn Điểm Rơi Trong BĐT Cauchy
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Các Phương Pháp Tính Tích Phân
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Các Kĩ Thuật tính tích phân dạng hữu tỉ
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên Đề Số Phức
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Vận dụng tính chất hàm số giải phương trình, bất phương trình
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Biến đổi, khai triển và ước lược để tìm giới hạn dãy tổng
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Phương Pháp Hàm số ( Tràn Phương)
Tải file vể máy!

Download Xem toàn bộ màn hình

Chuyên đề Tích phân

Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Giải phương trình lượng giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Giải Hình Học bằng Phương pháp tọa độ
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Dãy số(Nguyễn Tất Thu)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Dãy số(Trần Duy Sơn)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Phương trình và bất phương trình vô tỉ
Tải file vể máy!

Download Xem toàn bộ màn hình

Giải Hình Học Không gian bằng phương pháp Tọa độ
Xem toàn bộ màn hình
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ VỂ PHƯƠNG TRÌNH, BPT MŨ LOGARIT
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

KHAI THÁC TỪ MỘT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Phương trình lượng giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Nhị Thức Newtơn 1

Nhị ThứcNew tơn 2

Chuyên Đề Về Tổ hợp và xác suất(nguồn saosangsong)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Chuyên Đề Về Chương Tổ Hợp 2.
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Chuyên đề Hình Học Không gian OXYZ

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Giải Hình Học Không Gian TH bằng Giải Tích

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

*Tóan học sơ cấp

DOWNLOAD

Khai thác Toán   

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng(nguồn saosangsong)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

8 chuyên đê về LTDH Giải tÍch lớp 12 ( nguồn hocmai.vn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc link download
         
Chuyên Đề Về Hình Học
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên đề PT&BPT mũ loagarit

DOWNLOAD


CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐẠO HÀM & TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
CHUYÊN ĐỀ VỀ  TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD


Phương Pháp Tìm Giá Trị Lớn Nhất , Nhỏ Nhất (Maths.vn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Chuyên Đề Về Tam thức bậc hai
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

CÁC BÀI TOÁN VỀ QUI TẮC NHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
                                                                       
TẬP HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Nếu bị die thì click here

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LẤY TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Phương Pháp Giải Một Dạng Bất đẳng Thức Lượng Giác Trong Tam Giác

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Khai Thác Từ Tổng Bình Phương Của Vec -tơ

Tải file vể máy!


DOWNLOAD
GIẢI TOÁN HH BẰNG PP TỌA ĐỘ

DOWNLOAD

SƯU TẦM CÁC BÀI VIẾT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Tải file vể máy!


DOWNLOAD


Vận Dụng Định Lí Potelemy Để Giải Toán (Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
CÁC BÀI VIẾT CỦA THẦY Trần Nam Dũng
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Bài Tập Giải Tích Nowak
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng thức AM-GM
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Sáng tạo Bất Đẳng Thức Của Phạm Kim Hùng
Tải file vể máy!
(Được upload lên ziddu.com, nên bạn nhập code để tải về)

Download
(Nếu down không được thì tiếp tục down ở box.net)
Bấm vào đây:
Phương Pháp Dồn biến (Nguyễn Thành Việt)
Tải file vể máy! (Up lên ziddu.com, bạn nhớ đánh code để tải về)

DOWNLOAD
Phương Pháp Schur (Võ thành Văn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Vận dụng đạo hàm  để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Ứng dụng của Đạo Hàm

DOWNLOAD

CỰC TRỊ ĐẠI SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Bài tập giải phương trình lượng giác

Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Phương Pháp Tìm Giá Trị Lớn Nhất , Nhỏ Nhất
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
200 bài toán phương trình lượng giác
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
Bất Đẳng Thức Lượng Giác ( Tr. chuyên Cần Thơ)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Sử Dụng Định Lí Vi-ét Giải Toán
Tải file vể máy!
 

DOWNLOAD
TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!
 

DOWNLOAD NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
 Toán  Rời Rạc 
Tải file vể máy!
  (file zip)

DOWNLOAD
Tự ôn luyện thi Đại Học
Tải file vể máy!  (file rar)

DOWNLOAD
Ôn tập phương trình bất phương trình, hệ phương trình.

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hệ đối xứng

CÁC BÀI TOÁN DÃY SỐ THI OLUYMPIC
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
Đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

Giải và biện luận phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học
DOWNLOADDOWNLOAD ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC

PHƯƠNG PHÁP ĐUA VỀ MỘT BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ..( T.Nguyễn Tất Thu)
Tải file vể máy!

Xem Toàn Màn Hình

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên Đề Bất Đẳng Thức ( Võ Quốc Bá Cẩn, Phạm Thị Hằng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Các Chủ Đề Bất Đẳng Thức
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Bất Đẳng Thức(  Hoàng Thanh Thủy)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Bất Đẳng Thức KARAMATA và một số ứng dụng(  Cao Minh Quang)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Bất Đẳng Thức Nisbii và ứng dụng(  Nguyễn Anh Tuyến)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Tài liệu Bất Đẳng Thức bồi dưỡng HS gii( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Bất Đẳng Thức Cổ Điển
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Những viên kim cương trong Toán Học của thầy Trần Phương
Tải file vể máy!

Sáng tạo Bát đẳng thức Phạm Kim Hùng 
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp đổi biến pqr - Võ Thành Văn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến cổ điển - Võ Quốc Bá Cẩn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến - Phan Thành Việt:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp ABC - Nguyễn Anh Cường:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp GLA - Bùi Việt Anh:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề GTLN,GTNN
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

40 Bất Đẳng thức Chọn Lọc
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề BĐT Cauchy
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

SƯU TẦM CÁC CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

hoặc là bấm ở đây

500 Bất đẳng thức thức chọn lọc

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN ( Nguyễn Thành Việt)
Tải file vể máy! (Upload lên ziddu.com nên bạn nhớ đánh code)

DOWNLOAD
Bất Đẳng thức Schur ( Võ Thành Văn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chuyên Đề Bất Đẳng thức cơ bản
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Cauchy
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chứng Minh Bất đẳng thức bằng Tương đương
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (Dịch ra tiếng Việt)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC DÃY SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

A collention of problem IMO 1959-2004.pdf
Download
          DÀNH CHO CÁC LỚP CHUYÊN

Phương Pháp: TỔNG QUÁT HÓA, TƯƠNG TỰ HÓA QUA LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN (T.. Nguyễn Duy Thái Sơn)

Xem toàn màn hình
DOWNLOAD
SÁNG TẠO BẤT ĐẲNG THỨC TỪ MỘT BẤT ĐẲNG THỨC(Cảm ơn tác giả Đào Văn Chánh gửi tới)

DOWNLOAD
CHUYÊN ĐỀ TOÁN SỐ 9 TRƯỜNG THNK.TPHCM (T. Trần Nam Dũng)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ( T. Phạm Kim Chung)

Xem toàn Màn Hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ 6 NĂM 2010 ( T. Nguyễn Văn Mậu)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC NỔI TIẾNG VÀ VẬN DỤNG

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC NỔI TIẾNG( Cao Minh Quang dịch)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC PHẲNG
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
 

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI(Thầy Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
 

KHÁI NIỆM HÀM LỒI-LÕM VÀ  BÀI TOÁN BĐT CỰC TRỊ( Thầy 2M .Nguyễn Song Minh)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
 hoặc bấm vào đây  

Chuyên Đề Dãy Số( Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dương)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


LƯỢNG GIÁC HÓA( Cần biếtTác Giả?)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

DOWNLOAD
Định Lí Con Nhím( Thầy Trần Mạnh Sang)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Toán Học( Trường Năng Khiếu TPHCM)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Tài liệu Phương Trình  bồi dưỡng HS gii( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy! 

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Một số Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình KMM(Hồ Đình Sinh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...

Chuyên Đề Bồi dưỡng về Số Học(T. Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...


Chuyên Đề Bồi dưỡng về Đa Thức(T. Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...


Chuyên Đề Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi (Nguồn thuathienhue.edu.vn)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Sưu tầm sách Phương trình hàm ( Bản tiếng Anh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Các Phương Pháp Giải Phương Trình , Hệ Đặc Biệt ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Đẳng thức, so sánh Bất Đẳng thức ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Biến đổi, khai triển và ước lược để tìm giới hạn dãy tổng
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
DOWNLOAD

Áp dụng cấp số để xác định số hạng tổng quát của dãy số Photobucket
Tải file vể máy!
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Ứng Dụng VecTơ  Giải ToánPhotobucket
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ TOÁN SỐ 9 TRƯỜNG THNK.TPHCM (T. Trần Nam Dũng)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ( T. Phạm Kim Chung)

Xem toàn Màn Hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ 6 NĂM 2010 ( T. Nguyễn Văn Mậu)

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC NỔI TIẾNG VÀ VẬN DỤNG

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CÁC ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC NỔI TIẾNG( Cao Minh Quang dịch)

Xem toàn màn hình
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC PHẲNG
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI(Thầy Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


KHÁI NIỆM HÀM LỒI-LÕM VÀ  BÀI TOÁN BĐT CỰC TRỊ( Thầy 2M .Nguyễn Song Minh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
hoặc bấm vào đây

Chuyên Đề Dãy Số( Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dương)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


LƯỢNG GIÁC HÓA( Cần biếtTác Giả?)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Định Lí Con Nhím( Thầy Trần Mạnh Sang)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề Toán Học( Trường Năng Khiếu TPHCM)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Tài liệu Phương Trình  bồi dưỡng HS gii( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Một số Phương Pháp Giải Hệ Phương Trình KMM(Hồ Đình Sinh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...

Chuyên Đề Bồi dưỡng về Số Học(T. Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...


Chuyên Đề Bồi dưỡng về Đa Thức(T. Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save
      Target As...


Chuyên Đề Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi (Nguồn thuathienhue.edu.vn)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Sưu tầm sách Phương trình hàm ( Bản tiếng Anh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Các Phương Pháp Giải Phương Trình , Hệ Đặc Biệt ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Đẳng thức, so sánh Bất Đẳng thức ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Biến đổi, khai triển và ước lược để tìm giới hạn dãy tổng
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Áp dụng cấp số để xác định số hạng tổng quát của dãy số Photobucket
Tải file vể máy!
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Ứng Dụng VecTơ  Giải ToánPhotobucket
Tải file vể máy!
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC VÀ SỐ HỌC
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

 
KHAI THÁC TỪ MỘT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢNPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
hoặc Xem trực tiếp

Về Một Hàm Số HọcPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Xem trực tiếp

Chuyên đề bồi dưỡng HSG về Dãy sốPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình

Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG trường KHTN HN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên Đề Hình Học Phẳng
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên Đề GTLN,GTNN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Dồn biến cổ điển

Download

S.O.S và các phương pháp khác
Download
Phương pháp GLA
Download
Phương pháp đổi biến pqr
Download
Phương pháp ABC
Download

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Download
Hoặc bạn click here 
Đề và Đáp Án MIC ( 3 vòng)
Download

Đề thi và đáp án Oluympic 30/4/2009 ( Nguồn  LHP)
Lớp 10
 Lớp 11
Đề thi và đáp án HSG Toàn Quốc  năm 2009( Nguồn  LTT)
Download
Hoặc bạn click here 

Tài liệu bồi dưỡng HSG
Download

Các Chuyên đề bồi dưỡng  HSG
Download

Tài liệu bồi dưỡng HSG(THCS)
Download
Đề thi và đáp án HSG Toàn Quốc  năm 2009( Nguồn  LTT)
Download
Hoặc bạn click here 

Đề thi HSG Toàn Quốc từ  1994-2005
Download

Đề thi OLUYMPIC Quốc tế
Download

Tuyển tập đề thi OLUYMPIC
Download

Đề OLUYMPIC các nước
Download

A collention of problem IMO 1959-2004.pdf
Download

Challenges20in20Geometry1.pdf
Download

Tuyển Sinh HS giỏi Quốc Gia 1990-2004
Download

Đề Thi IMO
Download

Đề bài + Đáp Án VMEOII
Download

Link


        Các file dưới đây  tôi đã upload lên http://pages.google.com
Nếu trình duyệt IE của bạn không lỗi thì download về dễ dàng.
Nếu lỗi, bạn nên cài lại
Internet Explorer 7. hoặc 8
Hoặc bạn dùng trình duyệt FireFox để tải về tốt hơn!
Click to read the wholeVào đây để tải về:
Internet Explorer

Internet Explorer7.0.6001

Installed version: 6.0.2900.2180
  Get update 15.98MB


ĐẠI SỐ 

  Ví dụ về lược đồ Horne
DOWNLOAD

  Vi-ét
DOWNLOAD

Đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

Phương Trình Chứa Căn Thức
DOWNLOAD

Giải và biện luận phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

 Phương Trình Chứa Căn Thức
DOWNLOAD

 Hệ Phương Trình
 DOWNLOAD

Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác .
  .DOWNLOAD .

*Số phức .
  .DOWNLOAD

HÌNH HỌC

*Bài tập hình học
giải tích trong mặt phẳng oxy
 
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong
tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác .
.DOWNLOAD .


          LƯỢNG GIÁC

* 103 Trigonometry Problems ( USA IMO TEAM).
DOWNLOAD
                                           
12 Cách Chứng minh khác nhau cho Bất Đẳng thức đơn giản
DOWNLOAD


*Phương pháp giải BDT trong tam giác.
DOWNLOAD

*Lượng giác hóa
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải
phương trình lượng giác .
.DOWNLOAD .
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 
      


   Giải phương trình có chứa căn thức
DOWNLOAD

 Tích Phân
DOWNLOAD

*Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
DOWNLOAD

*Ứng dụng sự tương giao giữa đường tròn và
đường thẳng để biện luận giải hệ phương trình có chứa tham số.
DOWNLOAD

* Phương pháp lập phương trình tiếp tuyến của đường cong

DOWNLOAD

*Vận dụng cực trị hàm số để giải BĐT, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
 DOWNLOAD

*Cực trị của hàm số .
.DOWNLOAD .

*Ứng dụng sự biến thiên hàm số để giải toán.
 DOWNLOAD.

*Các bài toán lượng giác trong tam
giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương
trình lượng giác
.DOWNLOAD  
 
*Ôn tập phương trình hệ phương trình
.DOWNLOAD  

*Ôn tập Đại số và Giải tích
.DOWNLOAD

*Ôn tập Tích phân
.DOWNLOAD

Phương pháp dùng tt để giải BĐT
DOWNLOAD

Tích phân
DOWNLOAD

Dồn biến cổ điển
DOWNLOAD

Phương pháp CM BĐT
DOWNLOAD

Đề và Đáp Án : VMEO II
DOWNLOAD

20 cách giải định lí
 
Erdos-mordeel
DOWNLOAD

Các bài toán trong tam giác
DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Tài liệu số phức
DOWNLOAD


Bài viết của Phan Thành Nam
DOWNLOAD

Phương trình lượng giác
DOWNLOAD

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất
DOWNLOAD

Bất Đẳng thức và lời giải
DOWNLOAD

Đặt ẩn phụ giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

*Phương pháp giải BDT trong tam giác.
DOWNLOAD

* Phương pháp nhìn một điểm.
DOWNLOAD


* "Hình học hóa đại số" (GLA).
DOWNLOAD

*500 Bài toán Bất đẳng thức chonn lọc.
 
DOWNLOAD

*Các Bất đẳng thức hay trong năm 2007. 
DOWNLOAD

*Tuyển tập đề thi IMO 1959-2004. 
DOWNLOAD

* Challenges in Geomtry.
DOWNLOAD

* Các đề thi IMO của các năm
DOWNLOAD.

* Bất đẳng thức thuần nhất.
DOWNLOAD
        
              
NẾU CÓ GÌ CHIA SẺ, XIN BẠN GỬI BÀI VIẾT HOẶC FILE VÀO ĐÂY.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

                     
    
 
thanhngang1.gif picture by laisac


 
  Chị mi em một cái đi!

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=